آموزش اکسپلویت آسیب پذیری xss

ويرايش شده فوریه 2020 در آموزش ها

یکی از بیشترین حفره های امنیتی در برنامه هایی که از مرورگر استفاده می کنند آسیب پذیری از نوع xss است.

عموما این آسیب پذیری در اثر کنترل نادرست ورودی های کاربر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وجود می آید.

در این آموزش طریقه استفاده و exploitation این آسیب پذیری را بررسی می کنیم.


جهت ارسال ديدگاه وارد شويد و يا ثبت نام كنيد.